سیاسی

مصدق ، تاوان تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد را داد

دکتر مصدق درحقیقت با یک حاکمیت وابسته به اجنبی درافتاد نه یک شرکت نفت. او با بیرون کردن شرکت نفت انگلیس، حاکمیت ایران را تغییرداده بود و درصدد بود مناسبات استبدادی را به قانون اساسی مشروطه برگرداند که نمایندگان پارلمان را مردم انتخاب کنند. از همین رو ، نبردی سهمگین میان دولت ملی با استعمارخارجی و مستبدینی که از حاکمیت قانون فراری بودند، درگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای مشابه