پزشکی و سلامت

اثر ورزش منظم بر عزت نفس زنان در شرایط کرونایی

یک پژوهش نشان می‌دهد فعالیت فیزیکی و ورزشی منظم در دوران شیوع کرونا می‌تواند عزت نفس و رضایت از زندگی زنان را بالا ببرد

اضطراب ناشی از قرنطینه در دوران شیوع ویروس کووید-۱۹ و کاهش فعالیتهای ورزشی زنان در این دوران، باعث به وجود آمدن نوسانهایی در خلق‌وخوی زنان ورزشکار می‌گردد. با توجه به اهمیت ورزش در دوران کرونا و با توجه به کمبود تحقیقات در زمینه تاثیر اضطراب ناشی از کرونا بر عزت نفس، خلق‌وخوی و رضایت از زندگی زنان با فعالیت بدنی متوسط منظم و این که مسائل روانشناختی از قبیل خلق‌وخوی و عزت نفس از جمله عوامل بسیار مهم در زندگی روزمره هر فرد است و با توجه به اثر افزایش محرک‌های استرس‌زا و اضطراب‌آور در دوران کرونا در ایجاد اختلالات روحی و روانی، محققان در صدد بررسی تاثیر اضطراب ناشی از ویروس کرونا بر عزت نفس، رضایت از زندگی و خلق‌وخوی زنان با فعالیت بدنی متوسط برآمدند.

مطالعه‌ای که توسط سارا استکی، از گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل انجام شده است، از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شهرستان بابل در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ به تعداد ۳۲۰ نفر بود که در طول یک سال قبل از شیوع ویروس کرونا دارای فعالیت بدنی متوسط و منظمی بودند. نهایتا ۱۶۵ نفر از زنان که دارای فعالیت متوسط بدنی منظم بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق شبکه‌های مجازی با توزیع لینک پرسشنامه آنلاین در پژوهش شرکت کردند.

نویسنده‌ این مقاله می‌گوید: نتایج نشان داد که اضطراب کرونا بر خلق‌وخوی زنان با فعالیت بدنی متوسط منظم تاثیر مستقیم و معناداری دارد و بر عزت نفس و رضایت از زندگی زنان با فعالیت بدنی متوسط منظم تاثیر معکوس و معناداری دارد.

در این پژوهش آمده است: در یک نتیجه‌گیری کلی میتوان بیان داشت که قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم فعالیت فیزیکی در این دوران، سلامت فیزیولوژیک افراد را در معرض خطر  و ابتلا به بیماری‌های روانی را افزایش داده است. در مقابل، فعال ماندن در این شرایط به افراد کمک می‌کند تا از اضطراب و استرس ناشی از ویروس کووید-۱۹ در آنان کاسته شود و به دنبال آن عزت نفس و رضایت از زندگی و خلق‌وخوی افراد بهبود یابد.

این پژوهش در دومین شماره‌ دوازدهمین دوره‌ نشریه تصویر سلامت منتشر شده است. (گزارش از ایسنا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای مشابه